Logo

Еще интересное

• Magtakda ng isang layunin para maging mas aktibo sa karamihan ng mga araw sa linggo. Sa naranasang pagkatalong ito ng mga Alemanya, tuluyang humina ang kanilang pwersang sandatahan. Ito ang naging layunin ng Germany upang magtatag ng mas malakas na sandatahan sa...